เทศกาลดอกไม้ฟุคุเซ็นจิ

เมืองโอชู

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

29/04/2024~2024/5/2024

มีการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ขนาดใหญ่ของวัดฟุคุเซ็นจิ และผู้สักการะจำนวนมากจากภายในและภายนอกจังหวัดมาชมดอกซากุระและดอกกุหลาบพันปีในฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วง

สถานที่จัดงาน
7-57 โคมากิ, มัตสึซากิ-โช, โทโนะ 028-0545
เวลาจัดงาน
29/04/2024~2024/5/2024
วันที่ 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ของทุกปี
ติดต่อสอบถาม
วัดฟุกุเซนจิ
หมายเลขโทรศัพท์
0198-62-3822

ดูเพิ่มเติม