เทศกาลฤดูร้อนมูโรเนะทานาบาตะ

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ต้นเดือนกรกฎาคม 2024

ประเพณีฤดูร้อนในมุโรเนะ เมืองอิจิโนะเซกิ นอกจากการตกแต่งทานาบาตะ มุมที่นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายวางแผนไว้ และกิจกรรมบนเวทีแล้ว ยังมีแผงลอยและการเดินขบวนอีกด้วย

สถานที่จัดงาน
ถนนช้อปปิ้งโอริคาเบโจ (1-chome)
เวลาจัดงาน
ต้นเดือนกรกฎาคม 2024
15:00-20:00 น. *13:00-22:00 น. กฎจราจร
ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการบริหารเทศกาลฤดูร้อนมูโรเนะ (ศาลากลางจังหวัดอิจิโนะเซกิ แผนกก่อสร้างอุตสาหกรรมสาขามูโรเนะ)
หมายเลขโทรศัพท์
0191-64-2111หมายเลขแฟกซ์ 0191-64-2115

ดูเพิ่มเติม