โอโตเบโซ

เมืองมิยาโกะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
10-13-3 ออนเบ เมืองมิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ 027-0112
จำนวนห้องพัก
4
จำนวนคนที่รับได้
17
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0193-68-2347
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม