คิคุซุยโซ

ตำบลนิชิวากะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
10-4 โอฮาตาโคจิ เขตมิซุซาวะ เมืองโอชู จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
7
จำนวนคนที่รับได้
23
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0197-23-4770
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม