สวรรค์ชั้นเจ็ด

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
2-37 โฮชิซาวะ เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
10
จำนวนคนที่รับได้
35
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0195-72-6761
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม