สุกี้เฮาส์ อัลเพน

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
360-1 โฮโซโนะ เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
14
จำนวนคนที่รับได้
60
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-72-5900

ดูเพิ่มเติม