อาเบะ เรียวกัง

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
6-8 ฮานาซึมิบุคุโระ ฮานาซึมิโจ เมืองอิจิโนะเซกิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
11
จำนวนคนที่รับได้
20
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0191-82-3101
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม