ชิรากาบาโซ

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
336-1 โฮโซโนะ เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
7
จำนวนคนที่รับได้
38
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-72-5822
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม