บ้านในชนบทเซกิ

เมืองฮาจิมันไต

พื้นที่ตอนกลางจังหวัด

ที่อยู่
132-2 อากาซากาตะ เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
19
จำนวนคนที่รับได้
91
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0195-72-5515
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม