โรงแรมดอกไม้

เมืองโทโนะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
2-26 ยามาดะ, ไอกาโช, เมืองคิตาคามิ, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
74
จำนวนคนที่รับได้
127
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0197-71-2600
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม