โรงแรมโอมิยะ

เมืองมิยาโกะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
1-1-18 อิโซเกอิ เมืองมิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
41
จำนวนคนที่รับได้
225
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0193-62-3660
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม