ทาคาฮาชิ เรียวกัง

ตำบลซุมิตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
68 สถานี Setamae, Sumita-machi, Kesen-gun, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
15
จำนวนคนที่รับได้
40
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0192-46-3018
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม