โรงแรมหญ้า

เมืองโทโนะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
2-9-8 โอโดริ เมืองคิตาคามิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
120
จำนวนคนที่รับได้
165
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0197-65-1712
อื่น ๆ
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม