โรงแรมคูจิ สเตชั่น

เมืองคุจิ

พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด

ที่อยู่
3-2 ชูโอ เมืองคูจิ จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
25
จำนวนคนที่รับได้
50
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0194-53-5281
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม