โอกาดาโซ

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
87-2 อายาริ ชิราฮามะ, ซันริคุ-โช, โอฟุนาโตะ-ชิ, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
11
จำนวนคนที่รับได้
120
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0192-42-2026
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม