โทมาริโซะ

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
133-1 โคโดมาริ, เอคิคิไร, ซันริคุโจ, เมืองโอฟุนาโตะ, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
5
จำนวนคนที่รับได้
40
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0192-44-3322
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม