ไคราคุโซะ [โกอิชิออนเซ็น] (ปิด)

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
39 โอฮามะ, ซูเอซากิ-โช, โอฟุนาโตะ-ชิ, จังหวัดอิวาเตะ
สิ่งอำนวยความสะดวก
มีบริการแช่อาบน้ำแบบไปเช้าเย็นกลับ
จำนวนห้องพัก
10
จำนวนคนที่รับได้
40
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0192-29-3165
หมายเลขแฟกซ์ 0192-29-4011
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม