เพนชั่น กรุนโบเดิน ทาเตกาโมริ

เมืองอิจิโนะเซกิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
2-159 ชิโมนาคายามะ, โคไค, ฟูจิซาวะ-มาชิ, เมืองอิจิโนะเซกิ, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
7
จำนวนคนที่รับได้
26
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0191-63-5222
อื่น ๆ
ราคา: 1 คืน 2 มื้อ 8500 เยน

จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม