เบนเทนโซ

เมืองโอฟุนาโตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ที่อยู่
1, มุโคโนะ, โยชิฮามะ, ซันริคุ-โช, โอฟุนาโตะ-ชิ, จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
7
จำนวนคนที่รับได้
50
ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 0192-45-2503
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม