วัดโจเคนจิ

เมืองโอชู

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

วัดเก่าแก่ของนิกายโซโต ก่อตั้งในปี 1490 สายน้ำที่ไหลด้านหลังบริเวณศาลเจ้าเรียกว่า ``กัปปะบุจิ'' และมีเรื่องราวที่กัปปะจำนวนมากอาศัยอยู่ที่นั่นและเล่นแกล้งผู้คน

ที่ตั้ง
7-50 สึจิบุจิ, สึจิบุจิโจ, โทโนะ 028-0555
ติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ติดต่อ: วัดโจเค็นจิ

หมายเลขโทรศัพท์: 0198-62-3322

ดูเพิ่มเติม