โอมิยะ คากุระ

หมู่บ้านทาโนฮาตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

โอมิยะ คากุระ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากยามาบุชิ คากุระ ได้รับการกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้โดยจังหวัดอิวาเตะ และอุทิศให้กับหัวสิงโตของโอมิยะ กองเกน ซึ่งเฉลิมฉลองให้กับสุขภาพของผู้คนและสวดภาวนาขอให้ปัดเป่าปัญหาต่างๆ

ที่ตั้ง
วาโนะ หมู่บ้านทาโนะฮาตะ เขตชิโมเฮ จังหวัดอิวาเตะ 028-8407
ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการการศึกษาหมู่บ้านทาโนฮาตะ
เบอร์โทรศัพท์ 0194-34-2226
หมายเลขแฟกซ์ 0194-34-2155

ดูเพิ่มเติม