สะพานมากิซาวะ/สะพานชิไคซากะ โอฮาชิ

หมู่บ้านทาโนฮาตะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

สะพานมากิซาวะและสะพานชิไอซากะ โอฮาชิเป็นสะพานสัญลักษณ์ของหมู่บ้านทาโนฮาตะ ควบคู่ไปกับสะพานชิซึโอะ โอฮาชิ

ที่ตั้ง
มากิซาวะ หมู่บ้านทาโนะฮาตะ เขตชิโมเฮ จังหวัดอิวาเตะ 028-8407
ติดต่อสอบถาม
กองวางแผนและการท่องเที่ยวสำนักงานหมู่บ้านทานาฮาตะ
เบอร์โทรศัพท์ 0194-34-2111

ดูเพิ่มเติม