หุบเขาจงตัน

เมืองโอชู

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

หุบเขาที่ตั้งอยู่ต้นน้ำของแม่น้ำซารุไกชิ หินแกรนิตขนาดใหญ่ถูกกัดเซาะเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ดูเหมือนเสื่อทาทามิ และเป็นที่รู้จักในฐานะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียง

ที่ตั้ง
เมืองโทโนะ สึคุบะชิโจ
ติดต่อสอบถาม
(บริษัทหนึ่ง) สมาคมการท่องเที่ยวเมืองโทโนะ
เบอร์โทรศัพท์ 0198-62-1333
หมายเลขแฟกซ์ 0198-62-4244

ดูเพิ่มเติม