ต้นซากุระตามเส้นทางจังหวัดฮิระอิซุมิหมายเลข 300 (อดีตทางหลวงหมายเลข 4)

ตำบลฮิราอิซุมิ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

เลียบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 300 (เดิมคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) จากรอบๆ สถานี JR ฮิระอิซูมิไปยังวัดชูซอนจิ มีแนวต้นซากุระ เช่น ต้นซากุระโยชิโนะที่ทอดยาวประมาณ 1.5 กม.

ที่ตั้ง
ใกล้กับฮิระอิซุมิ อิซึมิยะ เมืองฮิระอิซูมิ
ติดต่อสอบถาม
(บริษัทหนึ่ง) สมาคมการท่องเที่ยวฮิระอิซูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ 0191-46-2110

ดูเพิ่มเติม