โรงแรมแพนชั่น เอซาชิ

ตำบลนิชิวากะ

พื้นที่ตอนใต้จังหวัด

ที่อยู่
6-36 ซากาเอะมาจิ เขตเอซาชิ เมืองโอชู จังหวัดอิวาเตะ
จำนวนห้องพัก
52
จำนวนคนที่รับได้
60
ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0197-35-1615
อื่น ๆ
จำนวนห้อง ความจุ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
ลิงค์บางลิงค์รวมถึงลิงค์ที่แสดงบนพีซี ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

ดูเพิ่มเติม